INT&NORDU(G)CH, FINU(G)CH, VDHCH,
DKBCH(G), LS Barth-01, LS Berlin-01,
SV-02, WW-03, NORDV-03, DKKV-03,
KBHV-03, SV-04
FRAMNÄSGÅRDENS EZ ZVEND
S48319/99
Zvend är stolt fader till en mängd championhundar men lämnar framför allt ett trevligt temperament och god jaktlust. Han har 23 BIG 1:a placeringar, ett BIS och flera BIS-placeringar på SKK och även BIS på SVTK. Han har dessutom ett flertal olika BIG-placeringar utomlands. Hans ryggröntgen som gjordes då han var 6 år visade inga förändringar på diskarna vilket är mycket bra med tanke på hans ålder och att han jobbar istället för att vara en soffpotatis.

NORD U(G)CH, SE V-99
FRAMNÄSGÅRDENS ES YRSA
S21114/96

Vår grand old lady Snöret är den som upprätthåller ordningen hos oss. Hon är den obestridlige flockledaren som lugnt men bestämt håller ordning på alla. Eftersom hennes pappa Sluggo blev nästan 18 år hoppas vi få behålla henne i många år till.

Foto: Eva Hörnfeldt Ahlin