Kontaktuppgifter
Adress:
Christina och Klas Åkerlindh
Stengården Lilla Beddinge
231 98 Klagstorp

Telefon:
Hem: 0410-25970
Mobil: 0709-107699

E-Post:
christina.akerlindh@telia.com


Foto bilderna ovan: Eva Hörnfeldt Ahlin